ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az adatkezelő adatai


Adatkezelők a MarketingCommando-ba tartozó társaságok: MC Systems Kft, MC Kiadó Kft, Marketing Commando Bt., MC Holding Kft, W&J Consulting Bt, Wolf Gábor magánszemély, mint közös adatkezelők, közösen: “Marketingcommando”. Adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@MarketingCommando.hu

 

Kire az “érintett” és milyen jogai vannak?


1.      A jelen adatkezelési tájékoztató a MarketingCommando társaságaihoz regisztrált felhasználók, az ő követői (közösségi oldalakon), a könyveket vásárlók (“érintettet”), a gotomarketing tagok.

2.      Az érintettek különböző jogokkal rendelkeznek, amelyet jelen szabályzat szabályoz.


Adatkezelési célok

Kizárólag olyan információkat kezelünk rólad, amelyek szükségesek ahhoz, hogy hírleveleinket kapja, kövessen minket, könyveinket megvásárolja, jogait gyakorolhassa, illetőleg kötelezettségeit teljesíthesse, továbbá azért, hogy kapcsolatot tartsunk veled, melynek célja az tagsági viszonyunk nyilvántartása és népszerűsítése.

 

Kizárólag a nevedre (keresztnevedre), munkakörödre és kapcsolattartási adataira, így email címekre, telefonszámra vonatkozó adatokat kezelünk, és nem fogunk olyan adatokat rögzíteni, vagy más módon megtartani Önről, amelyek „különleges adatnak” tekinthetőek. Ezeket bontatlanul / olvasatlanul visszaküldjük.


Milyen személyes adatot kezel a MarketingCommando a fentieken túl?

Személyes adatok közvetlenül az érintettől, jogi személyektől, közvetlenül a tagi kapcsolattartóktól, vagy más nyilvános forrásokból (így cégnyilvántartásból) származhatnak. Az ilyen személyes adatok az alábbi tágabb kategóriákba sorolhatóak:

·         Személyazonosító adatok: név; lakcím, tartózkodási hely

·         Tagdíjkedvezmény érvényesítéséhez szükséges adatok: életkor, születésnap (önkéntes)

·         Promóciós kedvezmények

·         Kapcsolattartási adatok, lásd fentebb;

·         Munkakör

·         Részvétel rendezvényeken

·         Rendszeres előadó

·         Tranzakciós adatok, így bankszámlaszám, adószám, fizetési / számlázási adatok: így az e-mail-Levelek tartalma: levelek, szerződések tartalma és egyéb üzleti dokumentumok.

 

Amikor arra kérjük, hogy adj meg személyes adatokat, bizonyos adatokat kötelezőnek (*) jelölünk meg, hiszen ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy nyújthassuk a szolgáltatást. Ezek hiányában nem lehet igénybe venni szolgáltatást..

 

Jogalapok


Különleges adatot nem kezelés


Különböző jogalapokra támaszkodunk az Ön személyes adatai kezelése érdekében:

·        Szerződés(GDPR 6. cikk (1) bek b pont): Könyvvásárlás esetén jogalap: a szerződés.

·        SZerződés (GDPR 6. cikk (1) bek b pont): Rendezvények

·        Jogos érdek: a korábbi vásárlók, rendezvény résztvevők adatai. Jogos érdek: a MArketing Kommandó Brand erősítése, garancia, maximum évi négy alkalom.

·        Hozzájárulás: Egyes esetekben új hozzájárulást kérhetünk az adatkezeléshez (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján), így hírlevelekkel és tájékoztatásokkal kapcsolatos kommunikációkhoz.

·        Jogi kötelezettség: adózási, számviteli okokból vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező az Ön adatainak kezelése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) és (e) pontja alapján)

 

Harmadik személy szolgáltatók:

 

VII. Külső szolgáltatók tevékenysége.

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók:

A fizetés az OTP SimplePay rendszerén keresztül történik.

OTP Mobil Kft

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u 30-32.

Adószám: 24386106-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-174466

Honlap: www.otpsimple.hu

 

Továbbított adatok köre: vásárló neve, email címe, vásárolt termék neve és ára, fizetés végösszege. 

Külső szolgáltatók

A Marketing Commandoba tartozó társaságok egyes Szolgáltatásai során a Felhasználási Feltételekben meghatározott egyes részszolgáltatás(ok) tekintetében rögzített együttműködő partnerek minősül önállóan illetve Marketing Commandoba tartozó Társaságokkal együttesen többes adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak.

Egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat. 

 

Adatfeldolgozóink aktuális listája:

Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Adószám: 10901232-2-44

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Honlap: www.posta.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási név és cím, csomagfelvételi név és cím, utánvét összege. 

 

Webshop Partner Kft.

Székhely: 2133 Sződliget, Petőfi utca 9.

Adószám: 25046119-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-172247

Telefonszám:06-20-2213566

honlap: www.webshopiroda.hu

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg

 

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállítása, postázása, garancia intézése

 

Liget System Kft. 

Székhely: 2133 Sződliget, Kossuth Lajos utca 9. 

Adószám: 23768428-2-13

Cégjegyzékszám: 13 09 153278

Telefonszám:06-20-2213566 

 

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállítása, postázása, garancia intézése, ügyfélpanaszok kezelése.

 

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállítása, postázása, garancia intézése, könyvelés, adatbázis kezelése.

 

Seo-Lab Kft.

Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 5. 1/2.

Cégjegyzékszám:0-09-948775

Adószám: 23009512-2-42

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, e-mail cím, weboldalon történő fizetés megszervezése al-adatfeldolgozó segítségévelés lebonyolítása, Facebook hirdetések és remarketing, Webanalatika tagmanager, Linkedin, Twitter,Googleblog 

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft

Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Cégjegyzékszám:13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, GLS futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet.

Az adattovábbítás célja: termék szállítása, utánvét díj beszedése

 

MiniCRM Zrt.
A cég elnevezése: MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

Cégjegyzékszám: 01-10-047449

Adószám: 23982273-2-42

EU adószám: HU 23982273

Képviselő: Leskó Norbert (+36-20-236-7532)

Email: help@minicrm.hu

Szerverszolgáltató: T-Systems Magyarország Zrt. - Adatpark Budapest (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 13., Tel.: 1400, E-mail: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.huhttp://www.t-systems.hu/)

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-64809/2013.
Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók, sms küldése, személyre szabott szolgáltatás nyújtása, help desk szolgáltatás.

 

Vital-Comp Ügyvitelszervező és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Laborc köz 9.

Tel: +36 1 453 0749

Fax: +36 1 250 0874

E-mail : info@vitalcomp.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme/székhelye, számlázási név és cím, szállítási cím.

Az adattovábbítás célja: szerver szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából.

 

Outside Design Kft.

Székhely: 2314 Halásztelek, Andrássy u. 7/2

Tel: +36 24 532 295 

Fax: +36 24 532 296

E-mail : nbela@outside.hu

Továbbított adatok köre: a Navigator magazin megrendelőjének neve, lakcíme/székhelye, számlázási név és cím, szállítási cím.

Az adattovábbítás célja: A magazin terjesztése, al-adatfeldolgozók igénybevételével.

 

Dataprotection.eu Kft.

Székhely: 1029 Budapest, Gyöngyvér u. 37.

Tel: +36 30 6 285285

E-mail : adatvedelem@marketingcommando.hu

Továbbított adatok köre: ügyfélpanasz, e-mail cím

Az adattovábbítás célja: Az ügyfélpanaszok kivizsgálása. 

  

 

 

Érintetti jogok

 

AZ ÖN JOGAI

 

A GDPR 15. cikke alapján Ön kérelmezheti a személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő (egyébként az adatkezelési tájékoztatóban megjelenő) információkhoz hozzáférést kapjon:

a)    az adatkezelés céljai;

b)    az érintett személyes adatok kategóriái;

c)    azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)   adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)    az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)    a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)    ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)    az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A GDPR 16. cikke alapján Ön jogosult a személyes adat helyesbítését kérni.

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

A GDPR 17. cikke alapján Ön jogosult a személyes adat törését kérni, azonban a kérést megelőzően kérjük vegye figyelembe az alábbiakat:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje. Az Adatkezelő az alábbi esetekben köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje:

a)    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)    az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)    az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

d)   a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)    a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)    a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető az alábbi esetekben:

a)      ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

b)      ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy

c)      ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

d)      ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

e)      ha népegészségügy területén érintő közérdekből,

f)       ha közérdekű archiválás céljából, vagy

g)      ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

h)      ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.

 

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni (ideiglenes intézkedés) az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)    az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)   az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a)       ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése

b)       és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 

Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz

 

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím:            1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím:    1530 Budapest, Pf.: 5

e-mail:        ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon:       +36 (1) 391-1400

fax.:            +36 (1) 391-1410

honlap:       www.naih.hu